header1 home
header2 home

Vergelijk MoveRTK

Onderstaand een vergelijking tussen MoveRTK en een eigen basis.

MoveRTK

Lage initiële investering
Landelijk dekkend
Correctiedata voor alle merken
Correctiedata via hoogwaardig KPN mobiel internet
Overal direct aan de slag.
Altijd beschikbaar door hoge redundantie
Homogene, gecertificeerde nauwkeurigheid op landelijk niveau
Netwerk altijd up to date bij komst nieuwe navigatiesystemen (GALILEO, GLONASS)
Centrale service en kwaliteitsbewaking
Uniforme, lage prijzen door samenwerking brancheorganisaties

Eigen basis

Hoge investering
Lokaal gebonden
Eén type correctiedata
Correctiedata via Radio met kans op afscherming, beperkte radius en interferentie. Zendvergunning nodig
Uitval basisstation maakt werken in de buurt onmogelijk
Geen herhaalbare nauwkeurigheid. Kans op sprongen in positie bij overgang naar ander basisstation of gebruik ander merk GPS-ontvanger
Hoge vervangingsinvesteringen voor ondersteuning nieuwe satellieten
Geen controle over werking, beschikbaarheid en betrouwbaarheid lokale basisstations
Grote verschillen in prijzen hardware en tarieven