u

Veelgestelde vragen

De meest voorkomende vragen over MoveRTK hebben we voor u op een rij gezet.
Mocht uw vraag er niet bij staan aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Vragen over GPS en Netwerk

Hoe werkt GPS?

Met een GPS-ontvanger meet men de afstanden naar meerdere GPS satellieten die in een baan om de aarde draaien. Met deze afstandsmetingen “snijdt” men zich in feite in. Voor een GPS-positie heeft men minimaal zicht naar 4 satellieten nodig.
De afstandsmetingen zijn gebaseerd op looptijdmetingen van het GPS-signaal van de satellieten naar de GPS-ontvanger. Deze signalen worden door de atmosfeer vertraagd waardoor er in de afstandsmetingen een onzekerheid zit en een GPS-positie slechts een nauwkeurigheid van 5-10 meter heeft.

Wat is DGPS?

DGPS staat voor differentiële GPS en is een techniek waarbij men naast de eigen GPS-ontvanger ook gebruik maakt van een referentieontvanger of basisontvanger. Deze staat op een nauwkeurig bekende positie en meet ook de afstanden naar de GPS-satellieten. Deze basis weet dus echter wat deze afstanden zouden moeten zijn. Het verschil tussen gemeten en “echte” afstanden kunnen in de vorm van correcties via een radioverbinding of via GSM/Internet worden overgedragen naar de eigen GPS-ontvanger waardoor de nauwkeurigheid sterk wordt verbeterd.

Wat is GPS-RTK?

RTK staat voor Real Time Kinematic en is de overtreffende trap van DGPS. Naast de afstandcorrecties voor de satellieten wordt ook extra draaggolfinformatie doorgezonden vanaf de basisontvanger zodat een nauwkeurigheid van 2 cm kan worden behaald.

Wat is Netwerk RTK?

Netwerk RTK gebruikt een (landelijk) net van GPS-basisontvangers die via een centrale en software aan elkaar gekoppeld zijn. RTK met een enkele basisontvanger heeft slechts een beperkt bereik en wordt steeds onnauwkeuriger naarmate men verder van de basis afrijdt. Netwerk RTK “interpoleert” tussen meerdere stations en biedt de gebruiker individuele correcties waardoor men overal eenzelfde, hoge kwaliteit haalt. Zie de Werking pagina op de website voor meer verschillen.

Heb ik RTK nodig?

Niet iedereen heeft RTK en cm-nauwkeurigheid nodig. Andere verbeteringsmethodes (DGPS) zijn soms ook voldoende. Voorbeelden daarvan zijn EGNOS (0,5 m) en Omnistar en Starfire (1-3 dm). RTK biedt wel de meeste mogelijkheden omdat het zowel erg nauwkeurig is als herhaalbaar, wat betekent dat men bijvoorbeeld een halfjaar later exact dezelfde rijpaden kan benutten. RTK wordt echter steeds goedkoper en biedt verreweg de beste investering voor de toekomst.

Heb ik naast GPS ook GLONASS nodig?

De GLONASS-satellieten (Russische equivalent van GPS) kunnen naast de GPS-satellieten worden gebruikt om ook bij veel obstakels toch voldoende satellieten te kunnen zien en op meer plaatsen toch een hoge nauwkeurigheid te halen. (Denk aan hoge gebouwen, bomenrijen, e.d.). Bij open terreinen is de toegevoegde waarde beperkt.

Hoe werkt MoveRTK?

MoveRTK levert een RTK-signaal via mobiel internet voor dynamische applicaties / machinesturing voor de landbouw, wegenbouw en grondverzet. Dit continue signaal is overal in Nederland te ontvangen en zorgt ervoor dat GPS-RTK ontvangers landelijk met cm-nauwkeurigheid kunnen navigeren.

Heeft MoveRTK echt landelijke dekking?

Ja. De GPS-basisstations staan tot net over de grens zodat het correctiesignaal voor elke plek in Nederland goed te leveren is. Doordat de SIM-kaart het KPN netwerk gebruikt is ook een goede dekking voor mobiel internet gerealiseerd. De SIM-kaart kan ook op buitenlandse GSM providers overschakelen. Wel zijn er enkele natuurgebieden waar helemaal geen GPRS/UMTS bereik is, waardoor internet en dus MoveRTK daar niet kan worden ingezet. Sinds 2013 kan men met MoveRTK ook in het grootste deel van België werken.

Wat levert MoveRTK?

MoveRTK levert onbeperkt gebruik van landelijke RTK-correcties door de bijgeleverde SIM-kaart voor mobiel internet. Men krijgt toegang tot het MoveRTK netwerk doordat de GPS-ontvanger zich via internet met een bijgeleverd User-ID en Password aanmeldt. Daarna zendt MoveRTK elke seconde nieuwe correctiegegevens naar de GPS-ontvanger. Per GPS-ontvanger heeft men een abonnement nodig.

Wat heb ik naast MoveRTK nodig?

MoveRTK levert een abonnement met SIM-kaart en onbeperkt gebruik van RTK-correcties. Daarnaast heeft men op de machine of het voertuig nodig:

  1. Een GPRS/UMTS modem voor mobiel internet.
  2. Een GPS-ontvanger en antenne. Bij de nieuwere ontvangers is de modem (1) vaak geïntegreerd.
  3. Hydraulische of elektronische aansturing van de machine gekoppeld aan de GPS.
  4. Display in het voertuig voor status, invoer van data en software voor de applicatie.
Heb ik een breedband internet verbinding nodig voor MoveRTK?

Nee. De bandbreedte benodigd voor MoveRTK is zeer klein (3-5 Kbit/s). Een simpele GPRS-verbinding is dus al voldoende.

Kan ik de SIM-kaart ook gewoon in mijn GSM of smartphone stoppen?

Nee. De SIM-kaart is alleen geschikt voor het ontvangen van GPS-RTK correcties en andere professionele toepassingen die de apparatuur op de machine of het voertuig biedt. Overdadig gebruik van de SIM-kaart voor andere toepassingen is niet mogelijk. Alleen dan kan MoveRTK een optimale controle, service en werking van mobiel internet realiseren.

Ik werk nu met een enkele basis met een radioverbinding. Waarom zou ik MoveRTK gaan gebruiken?

MoveRTK biedt vele voordelen en is toekomstbereid. Zo is MoveRTK merkonafhankelijk en kan men ongebonden meerdere merken GPS-ontvangers naaste elkaar benutten. MoveRTK werkt via mobiel internet wat vele extra toepassingen (precisie landbouw, track en tracing) mogelijk maakt. Men heeft geen radiovergunning meer nodig en landelijk een homogene nauwkeurigheid en beschikbaarheid verwachten. MoveRTK blijft up to date zodat u bijvoorbeeld bij de komst van GALILEO alleen nog maar de eigen GPS op de machine hoeft aan te passen of te vervangen.

Vragen over Abonnement en Tarieven

Wat kost MoveRTK?

MoveRTK levert een jaarabonnement voor de tarieven die op de site staan vermeld onder Tarieven.

Welke leden van brancheorganisaties krijgen voordeel op MoveRTK?

De brancheorganisaties spannen zich gezamenlijk in om tot één standaard voor GPS-RTK te komen. Door hier een merkonafhankelijke basisvoorziening van te maken werkt dit sterk drempelverlagend voor de inzet van GPS-RTK en daarmee blijft Nederland voorop lopen op het gebied van machinesturing en precisie landbouw. De brancheorganisaties bundelen hun inkoopmogelijkheden en op basis van grote aantallen aansluitingen is er veel geld te besparen. Leden van LTO (LTO Noord, ZLTO, LLTB en KAVB), CUMELA, Fedecom en Bouwend Nederland krijgen voordeel.

Wat krijg ik?

MoveRTK levert onbeperkt gebruik van landelijke RTK-correcties door de bijgeleverde SIM-kaart voor mobiel internet. Men krijgt toegang tot het MoveRTK netwerk doordat de GPS-ontvanger zich via internet met een bijgeleverd User-ID en Password aanmeldt. Daarna zendt MoveRTK elke seconde nieuwe correctiegegevens naar de GPS-ontvanger. Per GPS-ontvanger heeft men een abonnement nodig.

Daarnaast heeft men op de machine of het voertuig nodig:

  1. Een GPRS/UMTS modem voor mobiel internet.
  2. Een GPS-ontvanger en antenne. Bij de nieuwere ontvangers is de modem (1) vaak geïntegreerd.
  3. Hydraulische of elektronische aansturing van de machine gekoppeld aan de GPS.
  4. Display in het voertuig voor status, invoer van data en software voor de applicatie.
Hoort de SIM-kaart bij MoveRTK?

Ja. De werking van MoveRTK is gebaat bij een goede werking van mobiel internet en een landelijke dekking. De speciale, geleverde 2G/3G/4G SIM-kaart en verbinding worden door MoveRTK beheerd en zo kan er meer service worden geleverd dan wanneer men zelf een SIM-kaart aanschaft.

Deze SIM-kaart werkt zonder meerkosten ook in de ons omringende landen op alle beschikbare, buitenlandse telecomnetwerken, waardoor deze kaart ook geschikt voor werken in de grensstreek. De MoveRTK SIM-kaart is een KPN M2M (Machine to Machine) SIM die vaak ingezet wordt voor kritische applicaties. Denk hierbij aan temperatuurbewaking van vrachtwagens, mobiele hartbewaking van patiënten, alarmering bij ongevallen, etc.

In tegenstelling tot normale, zakelijke SIM-kaarten zorgt M2M voor een één op één verbinding, die men niet deelt. Ook zullen deze SIMs in de nabije toekomst als gevolg van het sterk stijgende gebruik van mobiel internet onder een hogere QoS (Quality of Service) vallen dan normale SIMs.

Wie installeert MoveRTK?

MoveRTK levert alles rondom het RTK-signaal maar geen hardware. GPS applicaties op tractoren, ploegen, dozers, graders en graafmachines grijpen vaak elektronisch of hydraulisch in op de besturing en worden doorgaans door gespecialiseerde (mechanisatie-)bedrijven (Fedecom) geïnstalleerd. Zij kunnen ook de SIM-kaart installeren en de apparatuur configureren.

Hoe bestel ik MoveRTK?

Dat kan via het webformulier onder Tarieven en Aanmelding of door het PDF-formulier te downloaden en ingevuld te faxen of te scannen/e-mailen.

Waarom moet ik bij de aanmelding mijn merk GPS vermelden?

MoveRTK biedt niet één type signaal maar verschillende omdat niet alle merken en type ontvangers werken met hetzelfde signaal. Zo kan MoveRTK bij de aanmelding een advies uitbrengen over het beste type correctiesignaal.

Hoe snel wordt MoveRTK geleverd?

In principe wordt de SIM-kaart dezelfde dag verzonden en moet deze dus binnen 1 à 2 werkdagen in bezit zijn van de aanvrager. De SIM-kaart kan na ontvangst gelijk worden geactiveerd. De toegang tot het netwerk met gebruikersnaam en password is dan ook geactiveerd.

Hoe krijg ik service op MoveRTK?

MoveRTK heeft tijdens werkdagen een helpdesk beschikbaar. Zie Contactpagina op de website. De dienst zelf wordt 24 uur per dag bewaakt. Uw mechanisatiebedrijf of GPS-leverancier heeft veel specifieke kennis van uw hardware. Zij kunnen ook contact opnemen met MoveRTK als er vragen zijn over het RTK-correctiesignaal.