Zonneactiviteit en GNSS-RTK herfst en winter 2022-2023

28 oktober 2022

Als gevolg van de actieve zon, en de daarmee gepaard gaande ionosferische storingen,

is het mogelijk dat GNSS(-RTK) gebruikers de komende herfst en winter te maken
krijgen met verminderde nauwkeurigheden en langere fixtijden: de tijd die een GNSS-ontvanger
nodig heeft om een centimeternauwkeurige oplossing te bereiken.

De zonneactiviteit is na een periode van rust de afgelopen 2 jaren weer toegenomen en zal naar verwachting
in 2025 een nieuw maximum hebben bereikt binnen de 11-jarige cyclus, zie:

Bron: Solar Cycle Progression | NOAA / NWS Space Weather Prediction Center

Uit deze grafiek blijkt ook dat het aantal zonnevlekken op dit moment voorloopt op de verwachting.

De signalen van GNSS-satellieten naar ontvanger doorlopen verschillende lagen van de atmosfeer
waaronder de ionosfeer. Afhankelijk van de inhomogeniteit van de elektronendichtheid
wordt de looptijd van de GNSS-signalen lokaal beïnvloedt.
Vooral rond de wintermaanden is dit het geval op het Noordelijk halfrond en dan met
name midden op de dag.

Een goede, eerste indicator voor de ionosferische activiteit voor GNSS wordt weergegeven met de zogenaamde I95-index.

Deze is in te zien via de website van onze Duitse overheidspartner SAPOS:

I95.SAPOS.de .
Ideale waardes liggen bij 1 ppm, boven de 4 ppm spreekt men van merkbare storingen.

De mate waarin het RTK-netwerk de ionosfeer kan modelleren
wordt aangegeven door de ionosferische onregelmatigheid / restfout.
Deze is real time te vinden op onze status website, zie:

https://movertk.nl/app/monitor_overzicht.html met de grafiek Ionosferische onregelmatigheid.

Bij een restfout (zgn. IR) van boven de 3 – 4 cm kan er sprake zijn van langere
fixtijden en verminderde nauwkeurigheid.

Voor maximale productiviteit zijn een aantal zaken van belang:

  • Gebruik zoveel mogelijk satellieten. Gebruik van GLONASS (R), Galileo (EU) en Beidou (C) naast GPS (VS) is dus aanbevolen.
  • Gebruik zoveel mogelijk frequenties. Moderne, professionele GNSS-apparatuur ondersteunt waarnemingen per satellietsysteem
    op wel drie of vier frequenties in plaats van de normale twee, wat extra voorwaarden biedt om ionosferische verstoringen beter te modelleren.
  • Wacht na het fixen een minuut voor het doen van metingen of navigatie. De ontvanger heeft zo meer tijd
    restfouten te modelleren en zoveel mogelijk satellieten te fixen / mee te nemen in de oplossing.

Centimeter nauwkeurig werken met GPS-correctie

Er zijn van die werkzaamheden waarbij je maar beter kunt zorgen dat je je RTK-correctiesignaal voor elkaar hebt, want als het mis gaat, dan gaat het ook goed mis. Denk aan bollen planten en plaatsspecifieke toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen.  In verschillende...

Gewasrobots tot op de centimeter nauwkeurig

Een krimpend middelenpakket, een toenemende druk op arbeid en snel stijgende energiekosten. Het zijn ontwikkelingen die de vraag naar robots in de agrarische sector in een stroomversnelling brengen. MoveRTK helpt innovaties op dit vlak graag vooruit en ondersteunt...

MoveRTK in 2022

Afgelopen jaar zijn er verschillende ontwikkelingen geweest in de wereld van satellieten en mobiel internet: telecomproviders stappen over op 4G en 5G en er zijn veel meer satellieten. MoveRTK, een technologie voor plaatsbepaling, beweegt steeds mee.  Jean-Paul Henry...

MoveRTK maakt GPS nauwkeurig en betrouwbaar

In de akkerbouwsector komt precisielandbouw goed van de grond. Kort gezegd komt het er op neer om met zo min mogelijk hulpstoffen en gewasbeschermingsmiddelen een maximale, homogene kwaliteit en opbrengst te bereiken. MoveRTK is voorzien van een Machine-to-Machine...

Je ziet ze niet maar ze zijn er wel

Achter de schermen bij MoveRTK gebeurt meer dan u waarschijnlijk denkt. Daar merkt u als gebruiker van het MoveRTK-correctiesignaal niets van en dat is ook juist de bedoeling. Want als u niets merkt, functioneert uw correctiesignaal zoals het hoort en hebben de mensen...

MoveRTK beweegt met u mee, ook zonder 3G

3G gaat verdwijnen. En daarmee bedoelen we niet het coronabeleid, maar de 3G-signalen voor mobiele telefonie en nog veel belangrijker, datacommunicatie. Telecomproviders stappen over op 4G en dat kan betekenen dat uw RTK-correctiesignaal hapert of wegvalt. Het is nu...

UPDATE: Uitfasering KPN 3G (UMTS/HSDPA)

In juli dit jaar hebben we u geïnformeerd over het uitfaseren van 3G binnen KPN. 3G mobiel internet via de speciale KPN M2M (Machine 2 Machine) SIM-kaarten die wij leveren, zal gelijktijdig worden uitgefaseerd. Bij KPN zal er volgens de laatste informatie niet vanaf...

Uitfasering KPN 3G (UMTS/HSDPA)

Uitfasering KPN 3G (UMTS/HSDPA) Het merendeel van de MoveRTK klanten gebruikt naast de RTK-correctiedienst ook de speciale KPN M2M (Machine 2 Machine) SIM-kaart. Een goede mobiele internetverbinding is noodzakelijk om RTK-correcties te kunnen ontvangen. Op dit moment...