Elke drone het juiste correctiesignaal

14 juli 2020

Van het gebruik van drones kijkt niemand meer op. Ze worden zowel hobbymatig als bedrijfsmatig gebruikt, bijvoorbeeld om percelen of gewassen te inspecteren. Voor elke drone en elke toepassing is via MoveRTK het juiste en meest accurate correctiesignaal verkrijgbaar.

Je ziet ze regelmatig: witte stippen of cirkels op wegen. Dit zijn vliegschijven, referentie- en oriëntatiepunten die helpen bij het maken van landkaarten en plattegronden op basis van luchtfoto’s. Door bewegingen van het vliegtuig, de scheve stand van de camera en hoogteverschillen in het terrein tijdens het overvliegen en het maken van de luchtfoto’s, is de schaal van de foto’s onderling eigenlijk nooit gelijk. Dat maakt het aan elkaar rekenen van de individuele luchtfoto’s, ook wel ‘stitchen’ genoemd, een lastige klus die veel tijd kost.

Om dat stitchen eenvoudiger te kunnen doen en ook om minder fouten te maken, dienen de vliegschijven als onderlinge referentie. Zo krijg je nauwkeurige en kloppende landkaarten en plattegronden. Voor het maken van luchtbeelden met een drone is de situatie niet anders. Ook die individuele foto’s moeten gekoppeld worden aan een positie op de grond en ze moeten gestitcht worden.

Dat stitchen gebeurt vaak met referentiepunten op een perceel, gewas of gebouw zoals een boom, inrit of kleur dak. Maar het kan nog eenvoudiger door de drone uit te rusten met een ontvanger voor GNSS (Global Navigation Satellite System) die met een RTK-correctiesignaal overweg kan.

Nauwkeurige beelden
Het MoveRTK-correctiesignaal dat nodig is voor nauwkeurige luchtbeelden, is in alle drones te gebruiken. Professionele duurdere drones hebben vaak een hoger draagvermogen en hebben steeds vaker een modem voor internet en een simkaart aan boord. De benodigde elektronica daarvoor is tegenwoordig erg licht en hoeft niet meer dan enkele tientjes te kosten.

Met deze techniek is de drone niet alleen in staat om erg nauwkeurig en automatisch te vliegen, ook het datatransport gaat sneller. Bovendien zijn de luchtfoto’s eenvoudiger te ‘positioneren’ vanwege de RTK-nauwkeurigheid van de drone.

Lichtere drones
Maar ook voor lichtere drones met een beperkter draagvermogen en geen modem aan boord, is het mogelijk het MoveRTK-correctiesignaal te gebruiken. Via een RTK-bridge wordt het signaal van mobiel internet naar een radioverbinding overgezet. Dit is net zo betrouwbaar en nauwkeurig als het correctiesignaal rechtstreeks via internet. De gegevens en locatiereferentie zijn dan alleen niet meteen beschikbaar, doordat de foto’s pas achteraf gekoppeld worden aan de referentiedata met de zogenoemde PPKtechniek (Post-Processed Kinematic).

Voor het nauwkeurig sturen van tractoren en landbouwmachines of het inspecteren van percelen, is het type drone dus minder van belang. Waar het om gaat is dat elke drone die is uitgerust met MoveRTK, het meest accurate correctiesignaal geeft.

Centimeter nauwkeurig werken met GPS-correctie

Er zijn van die werkzaamheden waarbij je maar beter kunt zorgen dat je je RTK-correctiesignaal voor elkaar hebt, want als het mis gaat, dan gaat het ook goed mis. Denk aan bollen planten en plaatsspecifieke toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen.  In verschillende...

Zonneactiviteit en GNSS-RTK herfst en winter 2022-2023

Als gevolg van de actieve zon, en de daarmee gepaard gaande ionosferische storingen, is het mogelijk dat GNSS(-RTK) gebruikers de komende herfst en winter te makenkrijgen met verminderde nauwkeurigheden en langere fixtijden: de tijd die een GNSS-ontvangernodig heeft...

Gewasrobots tot op de centimeter nauwkeurig

Een krimpend middelenpakket, een toenemende druk op arbeid en snel stijgende energiekosten. Het zijn ontwikkelingen die de vraag naar robots in de agrarische sector in een stroomversnelling brengen. MoveRTK helpt innovaties op dit vlak graag vooruit en ondersteunt...

MoveRTK in 2022

Afgelopen jaar zijn er verschillende ontwikkelingen geweest in de wereld van satellieten en mobiel internet: telecomproviders stappen over op 4G en 5G en er zijn veel meer satellieten. MoveRTK, een technologie voor plaatsbepaling, beweegt steeds mee.  Jean-Paul Henry...

MoveRTK maakt GPS nauwkeurig en betrouwbaar

In de akkerbouwsector komt precisielandbouw goed van de grond. Kort gezegd komt het er op neer om met zo min mogelijk hulpstoffen en gewasbeschermingsmiddelen een maximale, homogene kwaliteit en opbrengst te bereiken. MoveRTK is voorzien van een Machine-to-Machine...

Je ziet ze niet maar ze zijn er wel

Achter de schermen bij MoveRTK gebeurt meer dan u waarschijnlijk denkt. Daar merkt u als gebruiker van het MoveRTK-correctiesignaal niets van en dat is ook juist de bedoeling. Want als u niets merkt, functioneert uw correctiesignaal zoals het hoort en hebben de mensen...

MoveRTK beweegt met u mee, ook zonder 3G

3G gaat verdwijnen. En daarmee bedoelen we niet het coronabeleid, maar de 3G-signalen voor mobiele telefonie en nog veel belangrijker, datacommunicatie. Telecomproviders stappen over op 4G en dat kan betekenen dat uw RTK-correctiesignaal hapert of wegvalt. Het is nu...

UPDATE: Uitfasering KPN 3G (UMTS/HSDPA)

In juli dit jaar hebben we u geïnformeerd over het uitfaseren van 3G binnen KPN. 3G mobiel internet via de speciale KPN M2M (Machine 2 Machine) SIM-kaarten die wij leveren, zal gelijktijdig worden uitgefaseerd. Bij KPN zal er volgens de laatste informatie niet vanaf...